KAA

ייצור אבטיפוס לחברות הייטק

בחברת ק.א.א מתמחים בתכנון, פיתוח וייצור של אבות טיפוס לחברות הייטק וסטרטאפים.
 
לאחר השלמת תיק הייצור של אב הטיפוס אנו מתכננים את תהליך הייצור לסדרות קטנות וייצור המוני.
 
הראייה האסטרטגית הוכיחה את עצמה אל מול התפתחות מגמות
השוק המקומי והבינלאומי – הידוק קשרי לקוח-ספק בתחומי תעשיית ההייטק הוליד עמו התפתחות טכנולוגית, מקצועית וחדשנות בהתאמה. 
 
הלקוחות אשר התאימו את עצמם לסביבה דינמית ותחרותית קשה זיהו בחב' ק.א.א שותף ליצירה בשלבי חיתוליה ועד למימוש המוצר כאשר ממדי זמן התגובה והערכות לאספקה באיכות ואמינות בלתי מתפשרים.