KAA

ייצור כבלים צבאיים

תעשייה ביטחונית

שנים רבות שהתעשייה הביטחונית הישראלית מהווה מרכיב חשוב ובולט מכלל התעשייה במדינה, וגם הולכת ותופסת תאוצה לעומת תעשיות ביטחוניות זרות. 

חברות רבות בתחום קמו והתפתחו בישראל, בהתאם לצרכים הרבים והשונים שפקדו את מערכת הביטחון הישראלית; אשר דחפו את אותן חברות למצוא פתרונות ייחודיים לייצור אמצעי לחימה מתקדמים יותר ויעילים יותר.

חברת ק. א. א. גאה להיות חלק מאותה תעשייה ענפה, במתן שירותים ומוצרים לחברות ביטחוניות רבות (אוויריות, יבשתיות וימיות); בין היתר-  אספקת כבלים מיוחדים, צב"דים, חיווט מגירות, צמות ורתמות ותכן מכלולים מורכבים. כל זאת בהתאם לדרישות הגבוהות בתקן מערכת האיכות- ISO9001:2015  ובתקן התעופתי- AS9100D.

ייצור כבלים צבאיים -ציוד צבאי ימי

ציוד צבאי ימי מעמיד אתגר קשה בפני המפתח והיצרן.
סביבת המוצר חייבת לעמוד בקריטריונים ייעודיים, מתכות וציפויים חייבים לעמוד בתנאי מליחות, רטיבות וחשיפה לתנאים קיצוניים במיוחד.
ייצור ציוד כגון זה מחייב מיומנות מקצועית ואיכות תוך עמידה בתקנים.

ציוד צבאי אוויר- חלל

פיתוח וייצור כבלים צבאיים לאוויר או לחלל, לדוגמא- כלי תעופה לסוגיהם, לטילים, לרקטות או ללוויינים, מחייבים עמידה בסטנדרטים גבוהים ועבודה מדויקת, מתוחכמת ואיכותית. זאת מכיוון שכל תקלה טכנית מזערית עלולה לגרור השלכות קטלניות.

חברת ק. א. א. הרכבות וחיווט בעלת ניסיון ארוך שנים עם חברות בתעשיית ההגנה האווירית. היא מספקת להן מגוון של פתרונות חיווט וכבילה, צב"דים, תכן מכלולים מורכבים, ומבטיחה איכות תכנון וייצור מהגבוהים ביותר (ע"פ התקן התעופתיAS9100D ). 

ייצור כבלים צבאיים -ציוד צבאי קרקעי

חב' ק.א.א מספקת מוצרים צבאיים איכותיים העומדים במפרטים ודרישות לבחינה קפדניים במיוחדים, החברה מאושרת כספק מנה"ר וניגשת למכרזים ההולמים את ניסיונה, כישוריה והתמחותה.