KAA

מכשור רפואי

מכשור אלקטרוני רפואי

חב' ק.א.א מעניקה פתרונות הרכבה ותחזוקה באתר הלקוח וכן עוסקת בייצור מכלולים ומוצרי חיווט לתחום הרפואי, המוצרים כוללים מגירות, כרטיסים קשיחים, גמישים ואף משולבים – Flex & Rigid Cards, הרכבות אלקטרוניות, בקרים, חיישנים וספקי כוח תוך עמידה במפרטים מחמירים.
 
חברות בתחום הרפואי מקבלות פתרונות ייצור ברמת מוצר בודד דרך דגמי אב ועד לכמויות בעלות נפח עצום המוגדר MASS PRODUCTION.
תוך הפעלת ספקים מוסמכים בארץ וחו"ל ברמת אמינות ואיכות גבוהים במיוחד וכן תוך עמידה במועדי אספקה מהירים הכוללים COC, דוחות מדידה ואריזה תואמי דרישות לקוח ותקנים רפואיים.