KAA

תכנון וייצור ציוד בדיקה

תכנון וייצור ציוד בדיקה

חברת ק.א.א. מעניקה פתרונות תכנון וייצור הכוללים פתרונות לציוד בדיקה יעודי.
 
שיתוף הפעולה בין הלקוח והמפתח לבין מהנדסי הייצור בק.א.א. מציפים נקודות תורפה בשלבי התכנון והפיתוח ומגישים פתרונות לתקלות ראשוניות במוצר עוד בטרם הושקעו כספים בהזמנת רכיבים ומשאבים בשלבי היצור.
שלב האינטגרציה למוצר בשלבי הפיתוח וייצור אב טיפוס מאפשרים טיפול בזמן אמיתי לאיתור חולשות ופתרונן.