KAA

הרכבות אלקטרו-מכניות

הרכבות אלקטרו-מכניות

בחב' ק.א.א מתבצעות הרכבות אלקטרומכניות במערכות המשלבות מוצרים מתחום הזיווד המכני, חיווט ומוצרי עיבוד שבבי.
 
מכלולים ומערכות אלקטרומכניות אלו מיוצרים ע"פ דרישות ומאפיינים מאת הלקוחות אשר מקורם בתעשייה האזרחית, הרפואית והביטחונית ולתחומי הפיקוד, מיתוג, בקרה ותקשורת בעומס מתח גבוה ונמוך.
 
חב' ק.א.א. מעניקה פתרונות איכותיים ומקצועיים לתחומים אלו דרך הפעלת מהנדסי חשמל וצוותי עובדים מיומנים בעלי רישיון לעבודות חשמל במתח גבוה.