KAA

פתרונות תכנון ומוצרים

חברת ק.א.א. כוללת בסל שירותיה מגוון פתרונות תכנון ,ייצור ואספקה ברמת תכנון או ייצור מוצר בודד בשלבי הפיתוח ועד לאספקת מכלולים ברמת FULL TURNKEY הכוללים :

הרכבות אלקטרו-מכניות של מגירות וארונות.

הרכבות אלקטרוניות, הרכבות אלקטרוניות ידניות ועדינות לרכיבי Fine Pitch, SMT, T.H כולל שימוש במיקרוסקופ.

חיווט וייצור צמות ורתמות

חב' ק.א.א מספקת פתרונות ייצור ברמת מוצר בודד ועד לייצור המוני Mass Production דרך ספקים בארץ וחו"ל באיכות ומועדי אספקה אטרקטיביים.