KAA

שיתופי פעולה

שיתופי פעולה עם חברות שונות

חב' ק.א.א בעלת אסטרטגיה הדוגלת בשיתוף פעולה עם
חברות מתחומי תעשייה שונים לקידום טכנולוגי, שיפור לוגיסטי והוזלת המוצר.
 
שיתוף הפעולה מתקיים עם חברות אחדות בארץ ובחו"ל ומאפשר החלפת ידע והתייעצות עם מומחים מכל העולם.
אחד מיתרונות שיתוף פעולה מעניק ניצול טוב יותר של המלאי  והחלפת עודפים ובכך לקצר זמני הצטיידות ואספקה.
 
לחברה יכולת לייצר מוצרים שונים בסין ובהודו באמצעות שיתופי פעולה עם מפעלים מקומיים.
 
בהודו כדאיות הייצור גדלה באמצעות פרויקטים של רכש גומלין בין שתי המדינות. והתוצאה- הפחתת עלויות הייצור במיוחד בתחום הרפואי והביטחוני, תוך הקפדה לאבטחת איכות ובקרת איכות חסרי פשרות מצד חברת ק.א.א והלקוח.