KAA

תמיכה באתר הלקוח

תמיכה טכנית במכשיר רפואי ברמב"ם

חב’ ק.א.א. נענתה לקריאה דחופה מחברת הענק לציוד רפואי GE לשם סיוע בתיקון מצלמה גרעינית – מכשיר מיפוי רפואי מורכב במבנהו.
קריאת השירות נענתה במיידי וצוות אנשי מקצוע בכירים יצא למשימתו באתר בית החולים רמב”ם, אנשי הצוות עבדו ללא הפסקה ועד להשבת המצלמה לתפקוד מלא ותקין . 
בית החולים שיבח את העבודה היעילה והמסורה של צוות ק.א.א אשר חסך עקובים לבבדיקות קריטיות ודחופות למאושפזים.
לחב’ GE נמנעו קנסות בזכות השירות המהיר והמקצועי של צוות חב’ ק.א.א

תמיכה באתר הלקוח בחו"ל

חברת ק.א.א מספקת שירותים של תמיכה באתר לקוח, שירות תיקון ואנשי חיווט, הלחמה והנדסה שיוצאים ועובדים אצל הלקוחות השונים בזמינות ומענה מיידי.

קריאה דחופה של לקוח מחו”ל נענתה מידית ומשלחת טכנאים ומהנדסים יצאה מיד ממפעל ק.א.א. ופתרה את הבעיה במהירות ואמינות.
ללקוח נחסכו הוצאות וקנסות מיותרים, השבתת מערכת לזמן ארוך אשר עלולה לגרום לביטול חוזה ופגיעה במוניטין החברה.
הלקוח הזר שיבח מאוד את השירות המהיר והמקצועי של צוות חב’ ק.א.א.  

images_phocagallery_1_88