KAA

תמיכה באתר ובבית הלקוח

חברת ק.א.א מספקת שירותים של תמיכה במפעל ובבית הלקוח, שירות תיקון ואנשי חיווט, הלחמה והנדסה, שיוצאים ועובדים אצל הלקוחות השונים בזמינות ומענה מיידי.

להלן מספר דוגמאות
In the medical laboratory, the patient undergoes an MRI or CT sc

תמיכה במכשיר רפואי בקרייה הרפואית רמב"ם

חב' ק.א.א. נענתה לקריאה דחופה מחברת הענק לציוד רפואי GE לשם סיוע בתיקון מצלמה גרעינית – מכשיר מיפוי רפואי מורכב במבנהו.

קריאת השירות נענתה במיידי וצוות אנשי מקצוע בכירים יצא למשימתו באתר בית החולים רמב"ם, אנשי הצוות עבדו ללא הפסקה ועד להשבת המצלמה לתפקוד מלא ותקין .

בית החולים שיבח את העבודה היעילה והמסורה של צוות ק.א.א אשר חסך עיכובים לבדיקות קריטיות ודחופות למאושפזים.

לחב' GE נמנעו קנסות בזכות השירות המהיר והמקצועי של צוות חב' ק.א.א.

images_phocagallery_1_88

תמיכה באתר הלקוח בחו"ל

חברת ק.א.א מספקת שירותים של תמיכה במפעל ובבית הלקוח, שירות תיקון ואנשי חיווט, הלחמה והנדסה שיוצאים ועובדים אצל הלקוחות השונים בזמינות ומענה מיידי.

קריאה דחופה של לקוח מחו"ל נענתה מידית ומשלחת טכנאים ומהנדסים יצאה מיד מהמפעל של ק.א.א.והיא פתרה את הבעיה במהירות ואמינות.

ללקוח נחסכו הוצאות וקנסות מיותרים, השבתת מערכת לזמן ארוך אשר עלולה לגרום לביטול חוזה ופגיעה במוניטין החברה.

הלקוח הזר שיבח מאוד את השירות המהיר והמקצועי של צוות חב' ק.א.א.